Multimo Żywiołowy internet
INTERNET SATELITARNY

 

 

 

 

 

Internet satelitarny

Satelity telekomunikacyjne stosowane są do łączności z Internetem niemal od początku jego powstania.

W ostatnich kilku latach nastąpił znaczny rozwój łączności satelitarnej, szczególnie w zakresie świadczenia usług szybkiego niezawodnego dostępu do internetu.

           
Satelitarna łączność ma wiele zalet takich jak: pokrycie zasięgeim całej kuli ziemskiej, możliwość jednoczesnego doprowadzania informacji niezależnie do wielu odbiorców, możliwość realizowania połączeń z użytkownikami stacjonarnymi i ruchomymi.

Internet satelitarny dociera praktycznie wszędzie, bez względu na rodzaj ukształtowania terenu, czy to góry czy lasy działa wszędzie. Czas potrzebny na instalację sprzętu i uruchomienie internetu jest wyjąkowo krótki. Inwestycje związane z zakupem sprzętu do odbioru internetu satelitarnego nie są wysokie, a wymagane opłaty instalacyjne są jednorazowe.

Satelitarny dostęp do interntu szczególnie polecany jest na terenach słabo zurbanizowanych, gdzie infrastruktura telekomunikacyjna jest uboga oraz tam gdzie budowa naziemnych systemów dostępowych o dużych przepływnościach jest ekonomicznie nieuzasadniona (np. rozproszone grupy użytkowników).

 
Mapa strony